+31(0) 23 2010503
NL / EN
Installateurs Ontwerpers Gebruikers
Menu
HomeNIEUWSToetsbaar MKI op de armaturen bij LIGHT Interna...

Toetsbaar MKI op de armaturen bij LIGHT International

Toetsbaar MKI op de armaturen bij LIGHT International

MKI en LCA

De Milieukostenindicator (MKI) geeft de totale milieu-impact van een product weer in euro’s. De MKI-waarde wordt bepaald met de LCA-methode (Levenscyclusanalyse). Dit is een objectieve, internationaal erkende methode, waarbij men gebruik gemaakt van gegevens uit de Nationale Milieudatabase. De MKI-waarde is verifieerbaar en omvat alle milieu-effecten (toxiciteiten, CO2, uitputting van grondstoffen, enzovoort). Hoe lager de MKI-waarde, hoe hoger de circulariteit. Men praat ook wel over schaduwkosten

Waarom MKI vragen?

Door de LCA/MKI te vragen, ontstaat er inzicht in de ‘footprint’ van producten en de mate waarin producten circulair zijn. Hierdoor:

  • Ontstaat er een nulmeting (‘waar staan we nu?’)
  • Kunnen we sturen op meer circulariteit (‘ik wil een armatuur met een lagere MKI’)
  • Krijgt de producent handvatten om het product circulairder te maken (‘als ik dit aanpas, dan wordt de MKI lager’)
  • Krijgen overheden handvatten om de gebruiksperiode circulairder te maken (‘als ik deze keuzes verander, dan wordt de MKI lager’)
  • Krijgen we referentiewaarden, waardoor de MKI als aanbestedingscriterium gebruikt kan worden

Vanuit LIGHT International hebben wij een contract lopen met ECOCHAIN die de templates (Europese standaard) softwarematig aanleveren. Wij vullen alle gegevens zelf in, concreet doorlopen wij ons hele bedrijfsproces. Vanuit hier hebben wij al vele veranderingen toegepast waaronder lokaal inkopen van metaal, LED dichterbij inkopen, tot aan anders verpakken en aanleveren. 

Direct contact

Heeft u een vraag over een van onze producten, we helpen u graag direct verder:

Telefoon:
023 201 0503
Meer contactgegevens

Ontvang direct onze tarievenlijst!

 
Website: Websteen